خیر؛ به‌هیچ عنوان. سفارش شما به‌نحوی بسته‌بندی می‌شود که عکس سفارشی چاپ شده روی آن، به‌هیچ عنوان پیش از باز شدن بسته پست، دیده نخواهد شد.